Mailen

Lisinopril bijwerkingen

19 september 2023

Wat is lisinopril?

Lisinopril is een medicijn dat geregeld wordt voorgeschreven en dat behoort tot de ACE-remmers. Lisinopril wordt doorgaans gebruikt om hypertensie, ofwel hoge bloeddruk te behandelen. Hoewel het middel over het algemeen als veilig wordt beschouwd, zijn er enkele zorgen en geruchten over lisinopril bijwerkingen op de lange termijn, waaronder gewichtstoename.

Lisinopril gewichtstoename

Wat betreft mogelijke bijwerkingen van lisinopril, kunnen we stellen dat er geen overtuigend bewijs is dat lisinopril leidt tot gewichtstoename. In feite kan lisinopril zelfs gunstig zijn voor mensen met een hoge bloeddruk die worstelen met hun gewicht en gewichtstoename. Het middel kan hen helpen bij het verbeteren van hun algehele cardiovasculaire gezondheid. Dat is bevorderlijk voor zowel het geestelijke als lichamelijke welzijn.

Lisinopril bijwerkingen lange termijn

Wat betreft mogelijke bijwerkingen op lange termijn: in zeldzame gevallen kan langdurig gebruik van lisinopril leiden tot nierproblemen, veranderingen in de bloedspiegels van kalium en natrium of een chronische hoest.

Lisinopril gebruiken onder begeleiding van een arts

Ramipril is een ACE-remmer en het is daarom belangrijk om het middel alleen te gebruiken onder begeleiding van een arts. In sommige gevallen kan de arts ervoor kiezen om een ander type medicatie voor te schrijven als de bijwerkingen van lisinopril (te) problematisch zijn. Je arts kan je adviseren over de juiste dosering van lisinopril en eventuele aanpassingen die nodig zijn om bijwerkingen te minimaliseren.

Het gebruik van ACE-remmers en de bijwerkingen daarvan, kunnen met de inname van een zinksupplementen een halt worden toegeroepen (informatie van Hulp bij Bijwerkingen). Uit klinisch onderzoek blijkt dat daar tot op heden nog onvoldoende bewijs voor gevonden is.