Mailen

Terugbetaal- en retourneringsbeleid

Retourneren en Recht van ontbinding

De Koper kan een online aankoop gedurende een bedenktijd van 14 kalenderdagen zonder opgave van reden ontbinden op voorwaarden dat:

  • Het product niet is gebruikt;
  • Het geen product is dat snel kan bederven;
  • Het geen product is dat speciaal is gemaakt of aangepast is voor de Koper;
  • Het geen product is dat niet kan worden teruggestuurd om hygiënische redenen;
  • De verzegeling/sluiting nog ongeopend is. 

De bedenktijd van 14 kalenderdagen zoals in lid 1 van onze algemene voorwaarden genoemd vangt aan:

-Op de dag van ontvangen bestelling;
-Zodra Koper bevestiging heeft gegeven van afname.

De Koper kan zijn beroep op het herroepingsrecht kenbaar maken via support@hulpbijbijwerkingen.nl. De verzendkosten van retourneren komen voor rekening van de Koper.

De Koper is verplicht om binnen 14 kalenderdagen (na kenbaar maken van zijn herroepingsrecht) te retourneren aan Verkoper. Bij gebreke komt dit recht te vervallen.

Bij beschadiging van het product door onzorgvuldige omgang door de Koper zelf, is de Koper aansprakelijk voor eventuele waardevermindering van het product.

Verkoper zal na ontvangst van het geretourneerde product binnen 14 kalenderdagen de zorgdragen voor de terugbetaling.