Mailen

Losartan bijwerkingen

4 oktober 2023

Losartan bijwerkingen

Losartan is een medicijn dat wordt voorgeschreven voor het behandelen van een hoge bloeddruk. Net als bij de meeste medicijnen kunnen er met het gebruik van Losartan bijwerkingen optreden. Het is belangrijk om deze bijwerkingen te herkennen, zodat je op de hoogte bent van mogelijke reacties op dit medicijn.

Mogelijke bijwerkingen van Losartan

Enkele van de veelvoorkomende bijwerkingen van Losartan zijn duizeligheid, vermoeidheid, smaakverlies en hoofdpijn. Deze bijwerkingen treden meestal op in de beginfase van de behandeling of bij een verandering in de dosering. Ze zijn meestal mild van aard en verdwijnen vaak vanzelf na verloop van tijd.

Minder vaak voorkomende bijwerkingen van Losartan zijn bijvoorbeeld buikpijn, misselijkheid of diarree. Soms kunnen mensen allergische reacties ervaren, zoals huiduitslag, jeuk, zwelling van het gezicht, lippen of de tong. Ook moeite met ademhalen komt voor. Ervaar je één van deze symptomen? Raadpleeg dan direct je arts!

Losartan onder begeleiding van een arts gebruiken

Losartan is een RAS-remmer en het is daarom belangrijk om dit medicijn alleen te gebruiken onder begeleiding van een arts. In sommige gevallen kan de arts ook kiezen om een ander medicijn voor te schrijven als de bijwerkingen van Losartan (te) problematisch zijn. Je arts kan je adviseren over de juiste dosering van Losartan en eventuele aanpassingen die nodig zijn om bijwerkingen te minimaliseren.

De bijwerkingen van deze RAS-Remmers, waartoe de angiotensine 2 antagonisten behoren, kunnen met de inname van zinksupplementen mogelijk worden verminderd (informatie van Hulp bij Bijwerkingen). Uit klinisch onderzoek blijkt dat daar tot op heden nog onvoldoende bewijs voor gevonden is.

Wil je weten hoe het precies zit met de relatie tussen vitamine D en de ontwikkeling van allergieën? Vraag dan om advies aan Hulp bij Bijwerkingen.

Geïnteresseerd in meer wetenschappelijke onderzoeken naar dit onderwerp? Vraag dit via onze advies knop.